kroužky v MŠ a ZŠ 

Ve vaší mateřské či základní škole rádi zajistíme kroužek všeobecné pohybové průpravy.

Děti si zkusí nejrůznější míčové sporty, pohybové hry, základy gymnastiky a  atletiky.

Naší prací je především u dětí předškolního věku vytvoření pozitivní vazby ke sportování a pohybu jako takovému.

Děti mladšího školního věku  se snažímé taktéž komplexně pohybově rozvíjet , ale opět je pro nás radost z pohybu tou nejzákladnější a nejdůležitější složkou.

Uvědomujeme si, jak důležití jsou na začátku sportovního života dětí jejich lektoři a trenéři,kteří ovlivní zdali děti budou mít rády sport a nebo ne. Proto se náš tým skládá z lidí , kteří vystudovali, nebo studují pedagogiku, fakulty tělovýchovy,nebo jsou dokonce profesionálnímy trenéry ve sportovních klubech.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Jak to bude probíhat?

Rádi se sVámi osobně setkáme a probereme možnosti spolupráce.

                V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

                                     TEL: 605 069 739

                        MAIL: veselesportovky@gmail.com

Vše funguje jednoduše – vy poskytnete prostory a my budeme vést sportovní kroužek. Vše samozřejmě tak, aby to nenarušilo běžný chod školy. Kroužky vedou milí a zodpovědní lektoři. Lektor si vždy vyzvedne děti přímo od vašich paní učitelek a po skončení lekce je předá zpět, nebo si je vyzvednou rodiče. Obavy, že by děti byly někde samy, tedy rozhodně nejsou na místě. Děti nemusí chodit do jiných zařízení, kroužky se konají přímo v jejich školce,čí škole.

Kroužky pořádáme standardně 1x týdně (v případě zájmu lze kroužek uskutečnit i vícekrát týdně) doba trvání jedné lekce je 45 minut. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 15.

Bude nám potěšením navázat spolupráci s vaší Školou